Vijfenzeventig jaar geleden werden er zonder pardon zeven mannen neergeknald door de Duitse bezetters. Ze zochten wraak voor de dood van een Duitse kameraad die in het donker tegen een stroomkabel was aangelopen. Hoe die kabel daar kwam is tot op vandaag een raadsel. Het is een van de thema’s in het geanonimiseerde boek van Jan Brokken De Vergelding. De gevolgen waren groot voor de dorpsgemeenschap en de nabestaanden.

Als je wilt herdenken, noem je de namen van de mensen aan wie je denkt en die er niet meer zijn. Om die reden schreef Bert Euser, die destijds het historisch onderzoek deed voor Brokken, nu een boek ‘De zeven mannen van Het Sluisje‘ waarin de mannen van Het Sluisje met naam en toenaam genoemd worden. Hun familie komt aan het woord en er zijn foto’s van de mannen.

In 86 pagina’s zet Euser een beeld neer van hoe het toen was voor de naastbetrokkenen en wat er daarna gebeurde. Hij richt een monument in boekvorm op voor de zeven mannen van Het Sluisje die geen toekomst meer voor zich hadden.

Het drama speelde zich af in het buurtschap Het Sluisje, op Rotterdams grondgebied, vlakbij Rhoon. De plaats zelf is verdwenen onder het asfalt van de A15. De herinneringen zijn er nog steeds.